Ved at annoncere på Netavisen Bornholm.nu opnås direkte eksponering over for en stor gruppe af læsere med bopæl på Bornholm eller med udenøs bopæl men med en særlig interesse for øen.

Bornholm.nu læses dagligt af over 15.000 besøgende på netavisen.

Rubrikannoncerne og kalenderen fremgår også af det nyhedsbrev, som to gange dagligt sendes til over 1.600 modtagere.

Trin 1-3:1. Annonce2. Betaling3. Kvittering

7 dage - Pris 300 Kr.
14 dage - Pris 500 Kr.
30 dage - Pris 800 Kr.
Et halvt år - Pris 4000 Kr.
Et år - Pris 7000 Kr.
(1000 tegn tilbage)
Betalingsbetingelser