Her finder du handelsbetingelser, der er gældende ved køb af vores online-produkter.
 
Når du køber adgang til produkter på www.bornholm.nu, handler du med:
Netavisen Bornholm.nu
Vimmelskaftet 30
3700 Rønne
Telefon: 56958429
CVR-nr.: 26 07 86 01
E-mail: red@bornholm.nu
Web: http://www.bornholm.nu
 
Priser:
Alle priser er inklusiv 25% moms. Alle priser er inklusiv alle danske afgifter, told mm.
 
Kreditkort:
Der kan betales online med Dankort.

Når der betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.
Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken vi eller andre har således mulighed for at læse dataene.
Levering:
 
Levering:
Efter endt betaling aktiveres det ønskede produkt.
 
Online-produkter:
Brugeren modtager en mail, der gør opmærksom på, at abonnementsperioden udløber, før dette sker. Herefter skal brugeren selv sørge for at genkøbe af adgangen til online-produktet.
Produktet kan ikke overflyttes til anden person eller standses i købsperioden.
Købet er bindende for hele den betalte periode.