BODILSKER - Considaret ApS på Rønnevej i Bodilsker kom for andet år i træk ud med underskud, og har på to punkter ikke overholdt loven.

Selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling, produktion og salg af røgfrie produkter.

Ledelsen konstaterer, at selskabet for regnskabsåret 2018 har realiseret et tab på 692.363 kr. I 2017 var underskuddet på 250.020 kr.

Tabet i fjor kan ifølge ledelsen henføres til ekstraordinære tab på tilgodehavender med kr. 256.375 samt nedskrivning på varebeholdninger med 445.807 kr., i alt kr. 702.182.

Der er således ifølge ledelsen tale om engangsomkostninger, som har været nødvendige.

Ledelsen forventer overskud for næste regnskabsår, hvorfor årsregnskabet for 2018 aflægges i overensstemmelse med going concern.

Årsrapporten viser en egenkapital på 16.183 kr.

Har overtrådt loven
Selskabets revisor, Erhvervs Consult ApS, har registreret overtrædelse af skatte- og afgiftsloven.

“Selskabet har ikke angivet moms rettidigt, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Selskabet har udbetalt honorar som B-indkomst uden samtidig at indberette dette til SKAT.

Selskabet har ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivningen”, fremgår det af revisionens bemærkninger.


FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2020 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


PÅ FORSIDEN LIGE NU