Katastrofal mangel på ansatte i ældreplejen
Illustrationsfoto: Colourbox

Katastrofal mangel på ansatte i ældreplejen

AF BJARNE HANSEN / Lørdag 25-9-21 - 07:50

BORNHOLM – Bornholms Regionskommune har katastrofal mangel på ansatte i ældreplejen.


Aktuelt er der 60 vakante stillinger i Center for Ældre. Det fordeler sig med 28 i hjemmeplejen, heraf 12 i rehabiliteringsteamet, og 32 i plejeboligområdet. Det forventes, at der i forbindelse med at der bliver færdiguddannet nye hjælpere og assistenter i år, kommer 32 nye potentielle medarbejdere.

Kommunen oplyser, at den aktuelle situation med meget få ledige i FOA betyder, at der ingen arbejdsreserve er. Det har hen over sommeren betydet, at der ikke har kunnet findes afløsere i ferien og kun få vikarer. Det har haft betydning for serviceniveauet, idet ikke alle ydelser har kunne leveres til aftalt tid.


Foretrak at være podere
Noget af årsagen til, at det har været svært at rekruttere medarbejdere over sommeren er, at mange af dem, kommunen før har brugt, har været ansat som podere i forbindelse med Covid-19-situationen.

Ud over at der mangler uddannede sundhedsfaglige medarbejdere, ser Center for Ældre ind i en fremtid, hvor halvdelen af medarbejderne er over 50 år. En femtedel af disse medarbejdere er over 60 år. Der må derfor forventes en vis afgang af medarbejdere grundet alder.

Der arbejdes i Center for Ældre løbende med at tilbyde flere timer til deltidsansatte, herunder også fuldtidsstillinger, men der er ikke mange af medarbejderne, som ønsker at gå op i tid. Senest er det undersøgt, om assistenter på deltid har ønske om at komme på fuldtid. Ud af i alt 353 assistenter, har kun seks ønsket at blive ansat på fuld tid, hvilket øger timetallet med 7,25 timer om ugen. Aktuelt er kun knap 7 procent af assistenterne fuldtidsansatte.


Udbetaling af overarbejde
Kommunen forventer, at udbetaling af mer- og overarbejde vil beløbe sig til ca. 650.000 kr. i hjemmeplejen, og 615.000 kr. for plejeboligområdet.

Der vil blive indledt en dialog med medarbejderne, så de medarbejdere, som ønsker det, kan få udbetalt mer- og overarbejdstimer. Det har afgørende betydning for ældres opgaveløsning, at der kan ske hel eller delvis udbetaling. Hvis det ikke sker, vil det øge rekrutteringsbehovet yderligere i en periode.


Brug af ufaglærte
Der ansættes allerede i dag ufaglærte/uuddannede medarbejdere i stillingerne, således er der pt. ca. 8 procent ufaglærte, 43 procent hjælpere, 49 procent assistenter ansat i centeret.

Kommunen planlægger et 17-ugers Social og Sundhedshjælper uddannelsesforløb for 10 procent af de ufaglærte i foråret 2022. Herudover er der årligt en andel af de ufaglærte som søger de ordinære uddannelser, som følge af deres ansættelsesforløb i Center for Ældre. Centeret er opmærksomme på, at klæde de ufaglærte på fagligt, i en sådan grad, at de selvstændigt kan løse de tildelte opgaver.


Husk at Netavisen Bornholm.nu er GRATIS, fordi annoncørerne betaler. Så støt dem gerne.

© Copyright 2021 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Seneste rubrikannoncer

Indryk rubrikannonce