Sat uden for døren

Sat uden for døren

Fredag 22-10-21 - 12:32

DEBAT – Redaktionen har fra Jens Møller Jensen, formand for Venstre Vestbornholm, modtaget:


Dansk Folkeparti (DF) har brugt valgkampen til personangreb på Socialdemokratiets og Venstres politiske ledere, Thomas Thors og Søren Schow. Det har stået på med varierende intensitet lige siden DF på landsplan i 2021 fik et knusende nederlag i forbindelse med valget til EU-parlamentet og efterfølgende til folketingsvalget. Beskyldninger om dårlig ledelse, manglende samarbejde og direkte at lyve fyger gennem luften.

Især har de personlige angreb været voldsomme efter budgetforliget 2022 mellem Venstre og Socialdemokratiet blev en kendsgerning. Hverken Søren Schow eller Thomas Thors er værdige til borgmesterposten efter kommunevalget den 16. november, må man forstå.

Budgetforliget var noget bras ifølge DF. Det var galt med renovering af nogle bygninger på Snorrebakken, så dele af den kommunale forvaltning kunne flytte til mere tidssvarende kontorindretninger. DF, som altid er på den svage parts side, har valgt at overse, at kommunens medarbejdere i årevis har siddet i lokaler uden udluftning og uden en ordentlig isolering, så man er nødsaget til, at sidde med overtøjet på, når det er koldt, og svede tran, når det er varmt. Der er ikke tale om prestigebyggeri, men en nødvendig investering, hvis kommunen som arbejdsgiver skal holde på dygtige medarbejdere – for slet ikke at tale om tiltrækning af nye medarbejdere.

Men, nej det vil man ikke. Varme hænder frem for mursten er argumentet. Man overser fuldstændigt, at mursten er en nødvendig forudsætning for god kvalitet. Det gælder ikke kun for det administrative personale det gælder også for kernevelfærden. Det nyetablerede madkøkken ved Paradisbakkeskolen er et godt eksempel herpå. Men de fleste er også enige om, at dårlige lokaleforhold i kommunens daginstitutioner og skoler påvirker kernevelfærden negativt.

DF har siden bugetforliget blev en kendsgerning undladt selv at byde ind med, hvad man vil sætte i stedet.

Jo, hvis man får magt, som man har akt, så skulle budget 2022 åbnes op på ny, og så vil der komme nye ukendte boller på suppen. Man vil fyre kommunens øverste ledelseslag, og (muligvis) også et ledelseslag for et af kommunens institutionsområder. Hvilket område står hen i det uvisse.

Men endelig har DF lanceret et valgprogram, som blev omtalt i Bornholms Tidende den 19. oktober. Avisen fandt at den store nyhed var, at DF ville fyre kommunaldirektøren, og omstrukturere den nuværende direktion til fem sidestillede direktører, som hver skulle betjene et politisk udvalg. Og økonomiudvalget skal omdannes til en koordinerende rolle.

Den koordinerende rolle har økonomiudvalget i forvejen. Kommunerne kan i øvrigt organisere administrationen som de vil. Bortset fra nogle få undtagelser. Eksempelvis er det kun borgmesteren, der er udstyret med administrativ kompetence. Øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke tildeles disse beføjelser.

Fjernes kommunaldirektøren fra direktionen, hvilket mange kommuner har arbejdet med, så flyttes en stor del af den administrative kompetence op på borgmesterens skuldre. Derfor ser man ofte, at det er en ny borgmester, der er drivkraften bag udvidelse af direktionen og fjernelse af kommunaldirektøren. Del og hersk fristes man til at sige. Hvilket næppe er det resultat DF efterstræber.

Det hører med til historien, at regionskommunen inden for de seneste år har vinket farvel til en række direktionsmedlemmer. De fleste har forladt skuden med en fyreseddel. Det kan ikke undgås, at have en negativ effekt, når kommunen søger efter kvalificerede medarbejdere til de øverste poster. Dygtige og fremadstræbende kommunale chefer søger ikke ind i konfliktfyldt farvand med historisk dårlig omtale.

I stedet skulle DF sammen med øvrige partier, måske kigge indad og spørge, om der er noget i den politiske kultur, der bør ses efter i sømmene, før man retter blikket mod løsninger udefra i form af en ny direktion.

Der er også andre tiltag i DF’s valgprogram. Det meste kan klares inden for det allerede vedtagne budget for 2022. Resten kan klares ved nogle tillægsbevillinger – positive og negative.

Interessant er det, at DF vil nedsætte en række ad hoc udvalg – såkaldte § 17, stk. 4 udvalg – hvor man inddrager interessenter og eksperter til belysning af specifikke emner og udfordringer. Det har man eksempelvis gjort med god succes i Gentofte kommune.

DF er på de svages og udsattes parti. Det gennemsyrer valgprogrammet. Og det er prisværdigt, at DF så helhjertet taler disses sag. Men den store udfordring er, at DF ikke er i stand til at betale regningen, hvis virksomhederne ikke er i stand til at tiltrække fremmed arbejdskraft og hermed øge beskæftigelsen. I forvejen er der mange udlændinge, som bidrager positivt til den bornholmske økonomi. Ofte i jobs som er lavtlønnede og ikke attraktive for dansk arbejdskraft. Men desværre er den nuværende udenlandske arbejdskraft ikke tilstrækkeligt.

Der mangler også medarbejdere i regionskommunen. Eksempelvis inden for ældreplejen er der stor mangel på medarbejdere. Og her vil DF på Bornholm ikke være med. I modsætning til DF i Aarhus, hvor man er glade for den udenlandske arbejdskraft i ældreplejen.

I valgprogrammet stilles der snubletråde op for dem som er anderledes. Eksempelvis ved at modsætte sig en integrationsgrunduddannelse for nydanskere som giver mulighed virksomhedspraktik og opkvalificering til det danske arbejdsmarked. Der skal heller ikke tages hensyn til kulturelt betinget påklædning og madkultur. Hensyn som mange virksomheder udviser, og hermed opnår tilgang af medarbejdere, som har vist sig vanskelig at rekruttere på traditionel vis.

Da DF afviser Socialdemokratiets og Venstres borgmesterkandidat, er man de facto nødsaget til at søge en konstitueringsaftale, hvor Enhedslistens Morten Riis indtager borgmesterposten. Det kan blive vanskeligt, fordi DF og Enhedslisten på en række centrale områder står politisk langt fra hinanden. Enhedslisten er ret nonchalant, når det kommer til skattestigninger og god erhvervsservice. Enhedslisten er ikke fremmedfjendsk og afviser alle snubletråde, som DF søger at spænde ud for nydanskere. Og DF’s store plan om afskedigelse af direktion og andre ledelseslag er ikke Enhedslistens løsning på de organisatoriske udfordringer regionskommunen står over for.

Det eneste DF og enhedslisten har til fælles, er deres succes med at sætte en dagsorden for valgkampen, som især Socialdemokratiet, men også Venstre har haft svær ved at hamle op med. Viser det sig, at der kan dannes et flertal uden om de to store partier den 16. november – hvilket DF åbenlyst arbejder for - så kan man tvivle på, at denne succes er tilstrækkelig til at lime de to partier samme i en konstitueringsaftale med Morten Riis som borgmester. Sker det alligevel, bliver det på bekostning af alle DF’s mærkesager. Den grønne dagsorden vil komme i højsædet. Fremmedhadet vil blive manet i jorden. Muligvis en modernisering af den kommunale organisation – men uden fyringer!

Alt sammen noget øvrige partier – minus DF - ikke er afvisende over for. Det springende punkt er finansieringen. Enhedslisten og DF vil gerne tømme kassen på bekostning af nødvendige renoveringer, byfornyelse, nybyggeri, byggemodning m.v. (det, der hånligt kaldes mursten). Øvrige partier vil formentlig ikke ofre disse ”mursten” på DF’s og Enhedslistens alter. Og skattestigninger har DF sammen med en række andre partier afvist kategorisk.

Det spændende er, hvorledes Enhedslisten vil håndtere denne gordiske knude, der muligvis vil være en realitet efter den 16. november. Morten Riis har i den forgangne 4-års periode vist sig som en dygtig politiker, der har haft Børne- og Skoleudvalget i sin hule hånd. Mon ikke Morten Riis’ øjne er stift rettet mod DF, som efter udelukkelsesmetoden ikke har andre muligheder end at søge mod Enhedslisten. Her vil DF ikke få meget at skulle have sagt – ud over nogle formandsposter – fordi der findes et stort alternativt flertal uden om DF, når det kommer til at føre politik i dagligdage.

Alternativt kan der dannes en bred konstituering uden om DF, hvor figenbladet for de gamle (store) partier er, at de begge deltager.

Som det ser ud i øjeblikke ligger initiativet hos Enhedslisten efter den 16. november, og DF har bragt sig i en næsten umulig situation på grund af al bragesnakken. Ligesom de forudgående fire år.

Med venlig hilsen
Jens Møller Jensen
formand for Venstre Vestbornholm
Bølshavn 56
3740 Svaneke

Husk at Netavisen Bornholm.nu er GRATIS, fordi annoncørerne betaler. Så støt dem gerne.

© Copyright 2024 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Seneste rubrikannoncer

Indryk rubrikannonce