Fond køber stort naturområde ved Hasle
Arkivfoto

Fond køber stort naturområde ved Hasle

AF BJARNE HANSEN / Onsdag 25-10-17 - 07:37

HASLE - De hulerugende fuglearter får et fristed i Svartingedalen, når Fugleværnsfonden erhverver størsteparten af området som sit 22. naturreservat 1. november.

Svartingedalen er en stor skovbevokset sprækkedal, hvor en del af de mange løvtræer er op til 300 år gamle.

Skoven har en høj diversitet, både hvad angår antal af ynglesteder og udbuddet af insekter og flora, som danner et godt grundlag for mange fuglearter. Udover områdets store naturrigdom, er det en optimal ynglelokalitet for hulerugende fugle.

- Når vi køber et nyt naturreservat i Svartingedalen, er det blandt andet for at kompensere for den mangel på ældre skov med ynglemuligheder for netop de fugle, der ruger i hule træer. Mange steder er denne type af ynglelokalitet nemlig jævnet med jorden, hvilket betyder at mange af disse fugle generelt er i tilbagegang, fortæller Kristian Dammand Nielsen, direktør for Fugleværnsfonden.

Dyrebar natur
Med købet vil Fugleværnsfonden sikre, at den dyrebare natur i området bevares.

En ekstensiv naturforvaltning af skoven igangsættes i samarbejde med Bornholms Regionskommune, og der skal oprettes en frivillig arbejdsgruppe af lokale naturinteresserede.

Målet med forvaltningen vil være at beskytte og udvikle det fine og varierede plante- og dyreliv i skoven – specielt med henblik på at øge diversiteten i skovens fugleliv og med håb om at gavne ynglefugle som broget fluesnapper, rødstjert, spætmejse, ravn, huldue, rød glente, stor flagspætte, duehøg og mange flere.

Bagge Å, der løber igennem dalen, skal sikres et rent og naturligt forløb, kreaturer skal udsættes til græsning for at sikre det lysåbne gamle engområde. Væltede træer får lov at blive liggende til gavn for insekter, svampe, planter og fugle. Ønsket er, at størstedelen af skoven forbliver i udvikling til urørt gammel naturskov.

Natur for alle
Alle besøgende er velkomne og har adgang via en sti i dalsænkningen, som giver oplevelsen af at gå i en tætbevokset urskovslignende natur.

Svartingedalen er tidligere været et attraktivt udflugtsmål. Udover den smukke natur, byder den også på nogle meget fine kulturhistoriske oplevelser, for eksempel i det gamle stenbrud.

- Det er vores håb, at vi kan supplere og udvikle nogle publikumsfaciliteter, der formidler de naturværdier, der findes her, samtidig med at vi vil tage vare på det gode fugleliv, siger Kristian Dammand Nielsen.Husk at Netavisen Bornholm.nu er GRATIS, fordi annoncørerne betaler. Så støt dem gerne.

© Copyright 2024 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Seneste rubrikannoncer

Indryk rubrikannonce