Redaktion

Udgiver og ansvarshavende chefredaktør
Bjarne Hansen
Mobil: +45 31 20 84 29
Skype: +45 65 74 36 80

red@bornholm.nu
 
 
Sportsredaktør
Kim Kofoed
Mobil: +45 21 73 21 26
sport@bornholm.nu
 
Har du nyhedstips kan du kontakte os via telefon:
 
+45 31 20 84 29
 
Eller e-mail
 

Adresse
Bornholm.nu
Vimmelskaftet 30
3700 Rønne

Tlf.: +45 56 95 84 29 (Hverdage kl. 08:00 - 17:00)

Om Bornholm.nu
Bornholm.nu er en familieejet lokalavis og udgives for at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i landsdelen.

Avisens formål er derfor at give borgerne upartiske, lokale nyheder og information af væsentlig offentlig interesse. Det altafgørende er at lave en informativ og sober lokalavis, som landsdelen kan have gavn af.

Bornholm.nu er en klassisk, daglig og alsidig lokalavis, der i stedet for på papir udkommer online, og derfor kan læses på desktops og på mobile smartphones og tablets. Netavisen henvender sig dermed til den moderne forbruger gennem målrettet og vedkommende lokaljournalistik og lokale tilbud fra annoncørerne.
 
Bornholm.nu er enestående i, at avisen ikke modtager offentlig støtte. Avisen er 100 procent reklamefinansieret.
 
Bornholm.nu startede med at udkomme den 1. september 2001, og er den længstlevende danske privatejede netavis.

Vores vision
At være den mest troværdige og pålidelige kilde til nyheder og information på Bornholm. Vores produkt skal kort sagt altid være det bedste, det kan være.

Vores mission
Vi er forpligtet til at levere nyheder og information til Bornholm - med kvalitet, integritet, nøjagtighed og retfærdighed. Vi bestræber os altid på at handle retfærdigt, etisk og ærligt i alle forhold og vi er konsekvent i ord og gerning.

Vores værdier
Vores læsere, bidragydere og annoncører er vores mest værdifulde aktiver.

 
Pressemeddelelser
Pressemeddelelser, som alene har til formål at fungere som skjult reklame, accepteres ikke.

Avisen modtager gerne pressemeddelelser, artikler, fotos og anden materiale af almen interesse. Avisen kan dog ikke garantere at disse bringes. Og avisen forbeholder sig ret til at bearbejde teksten.

Redaktionen respekterer som udgangspunkt ikke klausulerede meddelelser uden forudgående aftale. Dette gælder også tekst og billeder, som indsendes uopfordret.
 
Tredjemands produkter
Ved indsendelse af materiale til vore servere, f.eks. med e-mail eller via Bornholm.nu, indestår du for, at materialet ikke indeholder nogen informationer, som er ulovlige eller på anden måde uegnede til offentliggørelse, at du har ret til at stille informationerne til rådighed for os, og at Bornholm.nu frit kan offentliggøre materialet uden beregning og/eller inkorporere dette i vore produkter uden ansvar eller forpligtelser for os, og at du accepterer ikke at gøre krav gældende i relation til det materiale, som du indsender, at du accepterer at holde os skadesløse, såfremt tredjemand måtte gøre krav gældende mod os i relation til det materiale, som du har indsendt til os.
 
Læserbreve
Bornholm.nu bringer læserbreve, der har relation til Bornholm eller bornholmske emner.
 
Klager
Bornholm.nu er tilmeldt Pressenævnet, og klager over indhold i avisen kan derfor indbringes for nævnet. Generelt redigeres avisen i overensstemmelse med reglerne for god presseskik.

RSS
http://www.bornholm.nu/rss.aspx


Vilkår for brug af RSS-feeds
RSS-feeds stilles til rådighed for enkeltpersoners private brug. Du er velkommen til at lade Bornholm.nu´s RSS-feeds indgå i din egen private nyhedsoversigt på din pc, mobiltelefon eller lignende.
 
Bornholm.nu accepterer derimod ikke uden tilladelse, at RSS-feeds indgår i nyhedsoversigter, der er tilgængelige for andre, for eksempel via internettet, eller at de på anden måde udnyttes kommercielt. Dette gælder, uanset om tjenesten stilles til rådighed gratis eller mod betaling. RSS-feeds må således heller ikke udnyttes på virksomheders hjemmesider, intranet, extranet eller andet.

* Bornholm.nu benytter Google Analytics til trafikmåling. Det betyder, at trafikken på Bornholm.nu opgøres efter internationale retningslinjer for trafikmåling på Internettet. Dette sikrer et ensartet grundlag for sammenligning af trafik.