RØNNE - Kommunalbestyrelsens budgetforlig er baseret på et fortsat fald i indbyggertallet.

Af materialet til budgettet fremgår det, at der fortsat er en negativ befolkningsudvikling.

“I januar 2019 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.572 personer. I forhold til året før er det et fald på 60 personer og fra 2019 til 2020 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 58 personer, svarende til 0,1 pct. Frem mod 2031 forventes en stigning på 446 personer. Dette svarer til en fremgang i indbyggertallet på 1,1 pct.”, fremgår det af materialet.

Den demografiske udvikling på Bornholm adskiller sig på flere områder fra den demografiske udvikling på landsplan. For hele landet forventes en vækst i befolkningen fra 2019 til 2020 på 0,4 pct. og frem mod 2031 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 5,0 pct.

Færre skolebørn
I 2019 er der 4.337 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.306 i 2020, svarende til et fald på 0,7 pct.

“Der er fortsat en nedadgående tendens i det samlede antal børn i Bornholms Regionskommune, men antallet af 0-5 årige har de seneste to år været stigende. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 236 personer fra 2019 til 2020, svarende til et fald på 1,1 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,2 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2019 til 2020.

Samlet stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Dog forventes antallet af de 65-74 årige at falde fra 6.655 personer i 2019 til 6.614 personer i 2020. Dette svarer til et fald på 0,6 pct., hvilket er tilsvarende hele landet, hvor der er et fald på 0,7 pct.

Stigningen i antallet af de 75+ årige på 236 personer eller 4,9 pct., svarer til stigningen på landsplan på 4,8 pct.

Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden – der bliver færre børn i skolealderen samt flere små børn og ældre. Det medfører, at efterspørgslen efter forskellige kommunale serviceydelser tilsvarende ændres. Samtidig er der et fald i antallet af erhvervsaktive, hvilket alt andet lige betyder et faldende indtægtsgrundlag”, fremgår det af materialet.FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2020 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


PÅ FORSIDEN LIGE NU