Energipriser udløser sparekrav på 5,2 mio. kr.
Arkivfoto

Energipriser udløser sparekrav på 5,2 mio. kr.

AF BJARNE HANSEN / Tirsdag 7-3-23 - 22:02

BORNHOLM – Bornholms Regionskommune skal skar 5,2 millioner kroner på dette års budget, fordi energipriserne er steget mere end forventet.


Et skøn
Et notat fra kommunens administration viser, at budgettet ikke tager fuldt ud højde for de prisstigninger der har været det seneste år. Det skyldes bl.a. at budgettet blev udarbejdet på baggrund af de skøn der ligger til grund for økonomiaftalen for 2023 og som er lavere end de prisskøn Kommunernes Landsforening meldte ud i september 2022.

Økonomi- og Klimaudvalget har indskærpet over for fagudvalgene, at driftsbudgetterne i 2023 ikke må overskrides som følge af prisstigninger. Om nødvendigt må der findes kompenserende besparelser inden for bevillingen, alternativt inden for fagudvalgets samlede budgetramme.

Det indstilles derfor nu, at udvalgene skal finde besparelser på i alt 5,2 mio. kr. i 2023 til finansiering af merudgiften.


Kender ikke prisen nøjagtig
Det bemærkes at ingen kender den nøjagtige pris på el for hele 2023, idet kommunen indgår prisaftaler på el for et kvartal ad gangen. Merudgifterne er således baseret på skøn over prisudviklingen. Når sparekravet kommer nu, er det ”for at udvise rettidig omhu i forhold til at finde finansieringen til merudgifter så tidligt på året som det lader sig gøre”, hedder det i notatet.

Stigningen i elpriserne er ekstraordinær og giver kommunen en markant økonomisk udfordring. Ca. 75 pct. af kommunens elforbrug sker i de kommunale bygninger, ca. 13 pct. anvendes til gadebelysning og ca. 12 pct. anvendes på havnene.

Kommunen indgår nu aftaler om el-prisen for et kvartal ad gangen, for kunne nedbringe udgiften, hvis prisen falder senere i 2023.


Bruger 6,4 mio. kWh
Kommunen har et årligt forbrug på ca. 6,4 millioner kWh, og det skønnes at ville give en merudgift på ca. 6,65 mio. kr. til el i 2023.

Omvendt forventes stigningerne i fjernvarmepriserne at blive lavere end forventet, og budgettet til fjernvarme skønnes at være sat ca. 1,5 mio. kr. højere end nødvendigt.

Netto skal der dermed findes besparelser på 5,2 mio. kr. til at finansiere merudgiften til el.

Det foreslås, at besparelsen skal findes på udvalgsniveau, således at udvalgene har mulighed for at prioritere besparelsen mellem de enkelte bevillinger på udvalgets område.FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2023 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

PÅ FORSIDEN NU