Fannikke kæmper videre for overlevelse
Arkivfoto: Bjarne Hansen

Fannikke kæmper videre for overlevelse

AF BJARNE HANSEN / Fredag 2-12-22 - 15:20

RØNNE – Fannikke ApS i Snellemark i Rønne kæmper fortsat for selskabets overlevelse, efter endnu et år med underskud og kras anmærkning fra revisoren.


Going concern
Virksomheden er stiftet for 24 år siden af Kjeld Eriksen, og der er i det seneste regnskab angivet ”going concern”,hvilket indikerer at der kan være tvivl om virksomhedens fremtidige drift.

Foruden ”going concern” finder man også røde tal i deres årsresultat, som er opgjort til -725.529 kroner og forrige regnskabsår var det -1,29 million kr.

Virksomhedens egenkapital er på -3,73 millioner kr., hvor den var på -3,01 mio. kr. forrige regnskabsår.

Fannikke ApS har stiftet mere gæld i løbet af 2022, og den samlede gæld udgør 5,5 mio. kr. for året.


Tilført likviditet
Ledelsen skriver i regnskabet, at resultatet er utilfredsstillende, og at der igen i år tilført likviditet fra ejeren og tilknyttede virksomheder, da likviditetsbehovet har været større end bankfinansieringen.

Ledelsen har iværksat initiativer og besparelser som forventes at bidrage positivt til driften og likviditeten i 2023 om end der fortsat forventes et regnskabsmæssigt underskud i regnskabsåret 2022/23.

Ledelsen forventer at ”de fremtidige planerne kan finansieres, hvorfor ledelsen har aflagt årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.".


Revisor uenig
Bornholms Revision A/S er uenig i ledelsens konklusion, og bemærker, at selskabets ledelse har ført forhandlinger med forskellige långivere.

”Disse forhandlinger er endt uden resultat. Ledelsen har ikke kunnet sandsynliggøre, at den nødvendige kapital kan fremskaffes, og vi er derfor ikke enig i ledelsens valg af at aflægge årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.

Efter vores opfattelse burde årsregnskabet aflægges efter realisationsprincippet, hvilket kan reducere årets resultat og egenkapital væsentligt. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet”, skriver revisionen.

FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2023 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

PÅ FORSIDEN NU