Kommunen beskytter butikker i Rønnes bymidte
Arkivfoto: Colourbox

Kommunen beskytter butikker i Rønnes bymidte

AF BJARNE HANSEN / Torsdag 10-6-21 - 06:45

RØNNE – Bornholms Regionskommune lægger i sin nye kommuneplan ikke skjul på, at den vil beskytte butikkerne i Rønnes bymidte mod yderligere konkurrence.


I Rønne er der udlagt arealer til butikker i lokalcentre i Rønne øst ved henholdsvis Almindings Runddel og ved Vibegårds Runddel.

”Størrelsen af butiksarealerne i lokalcentrene er tilpasset efterspørgslen i de respektive lokale oplande med henblik på at sikre, at lokalcentrene ikke bliver konkurrenter til bymidten”, står der i Kommuneplanen.

Rønne bymidtefungerer både som regionalt og lokalt handelscenter. Endvidere er der flere lokalområder, der hver især har et indbyggertal af en størrelse, der giver grundlag for udlæg af arealer til lokalcentre og enkeltstående dagligvarebutikker til forsyning af beboerne i de pågældende lokalområder.


Rønne bymidte
Den geografiske afgrænsning af Rønne bymidte er med den nye kommuneplan blevet reduceret i den vestlige del. Arealet, som i sin tid blev inddraget i bymidtens afgrænsning med henblik på at muliggøre opførelsen af et 3.500 kvadratmeter Føtex-varehus ved Nørrekås, men planerne er opgivet.

Remisen ved Nørrekås fastholdes som en del af den afgrænsede bymidte, idet der i denne bygning gives mulighed for at etablere en markedshal på op til 600 kvadratmeter.

Maksimumsstørrelse for den enkelte butiksenhed i Remisen fastlægges til 200 kvadratmeter for at sikre, at bygningens anvendelse til markedshal sker med en mangfoldig af boder.

I bymidten fastsættes den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål til 4.000 kvadratmeter. Rammen er fastlagt med henblik på en udvidelse af Snellemarkcentret med i alt 3.000 kvadratmeter butiksareal fordelt på to etager. Størrelsen på den enkelte butik fastsættes til max. 1.500 kvadratmeter.

Ud over den planlagte udvidelse af Snellemarkcentret er der i bymidten yderligere en ramme på 1.000 kvadratmeter butiksareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Almindings Runddel
Der er udlagt arealer til et lokalcenter ved Almindings Runddel, som - udover de eksisterende dagligvarebutikker på de to tankstationer – har givet mulighed for etablering af to dagligvarebutikker på hver 1.000 kvadratmeter.

Vibegårds Runddel
Der er udlagt areal til et lokalcenter ved Vibegårds Runddel. Den samlede ramme for butiksformål for dette lokalcenter er fastsat til 3.000 kvadratmeter.

Størrelsen på den enkelte butik er fastsat til max. 1.000 kvadratmeter, og rammen er fuldt udnyttet af eksisterende butiksbygninger.


Rønne Nord
Endvidere er udlagt areal til en enkeltstående butik ved Gartnervangen til lokal forsyning af bydelen Rønne Nord.

Arealet er fuldt udbygget med en eksisterende supermarkedsbygning, og udlægget i kommuneplanen tilfører således ikke nogen ny ramme for butiksetablering.

Rønne Syd
Endelig er der udlagt areal til en enkeltstående butik på Sagavej til lokal forsyning af bydelen Rønne Syd.

Butiksstørrelsen fastsættes til max. 1.200 kvadratmeter. Butikken er eksisterende, hvorfor udlægget i kommuneplanen ikke tilfører nogen ny ramme for butiksetablering.FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2021 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

PÅ FORSIDEN NU