Kommunen fik overskud i 2020 på 45,9 mio. kr.
Arkivfoto

Kommunen fik overskud i 2020 på 45,9 mio. kr.

AF BJARNE HANSEN / Onsdag 21-4-21 - 07:48

BORNHOLM – Bornholms Regionskommunes årsregnskab for 2020 udviser et overskud på 45,9 millioner kroner sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 1,2 mio. kr.


Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del.

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et overskud på 49,4 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 7,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet er præget af at aktiviteterne har været påvirket af Corona-situationen. Merudgifter er opgjort til 39,1 mio. kr., mens kompensation fra staten udgør 62,2 mio. kr. Samlet er der modtaget merkompensation på ca. 23 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har derudover fået en ekstraordinær indtægt på 6,8 mio. kr. som følge af aftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder, som dels medførte en nedsættelse af AUB-bidraget for 2020 og dels gav nogle ekstra tilskud til elever/lærlinge i 2020.


Brugerfinansieret del
Den brugerfinansierede del udviser et underskud på 3,5 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 6,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til tvist med Rønne Vand og Varme a.m.b.a. om afregningsprisen, hvilket har betydet færre indtægter samt udgifter til advokathonorarer.

Desuden er optagelse af lån på 49,9 mio. kr., hvilket er 26,4 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2021 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

PÅ FORSIDEN NU