Nyt boligområde i Rønne Syd
Illustrationsfoto

Nyt boligområde i Rønne Syd

AF BJARNE HANSEN / Torsdag 21-5-20 - 08:41

RØNNE - Bornholms Regionskommune planlægger at etablere et nyt, attraktivt boligområde i Rønne Syd.


Boligerne skal placeres i det område, som kaldes De sydlige Løkker. Det er den kommunalt ejede del af området, der er på ca. 10 hektar, som skal anvendes.

Kommunen oplyser, at der gennem den seneste tid været en stigende efterspørgsel fra borgere og ejendomsudviklere for byggemuligheder af helårsboliger på en del af et område i det sydlige Rønne.

Området er i kommuneplanen udlagt til byudviklingsområde med anvendelse til helårsboligformål. Området er lokaliseret i umiddelbar tilknytning til et eksisterende udbygget boligkvarter i det sydlige Rønne. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning indeholder ikke den nødvendige entydighed og præcision, der kan danne grundlag for en lokalplanlægning.


Forslag og ideer
Forud for en udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der kan danne grundlag for en lokalplan, skal der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden, oplyser kommunen.

De etablerede boligområder er fra henholdsvis 1972 og 1976.

Kommunalbestyrelsen har i boligpolitikken udtrykt et klart mål om flere boliger på Bornholm. Udviklingen af området til ny boligbebyggelse vil således være i overensstemmelse med BRK’s boligpolitiske mål.


Varieret boligområde
Kommunen angiver Rønne Syd som et strategisk indsatsområde i bestræbelserne på at skabe det fleksible boligmarked og området tænkes udbygget som et blandet boligområde, hvor det skal tilstræbes at tiltrække en variation af bebyggelsestyper og ejerformer. Det tænkes derudover, at området skal udvikles med fokus på, at bygge videre på den kvalitet det er at være tæt på skov, hav og det åbne land. Dette kan bl.a. ske ved, at have fokus på gode stiforbindelser og arbejde bevidst med de landskabelige træk i området.

Der skal kunne bygges i en højde på mellem 7 og 12 meter i tre forskellige områder.


Parkstrøg og søer
Sydligst i områderne vil der kunne planlægges et parkstrøg med søer til regnvandsopsamling fra bydelen, som også danner en grøn buffer til den eksisterende bebyggelse langs Strandvejen.

Stierne fra de omkringliggende områder og den grønne ring vil kunne føres ind i den nye bydel, så der bliver et sammenhængende stisystem, som kobler den nye bydel sammen med Rønne og de omkringliggende rekreative områder.

Det fredede dige, der er beplantet med poppeltræer, påtænkes at skulle forblive en kendetegnende landskabsstruktur, dog med enkelte gennembrydninger til veje og stier.
FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: .

© Copyright 2021 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

PÅ FORSIDEN NU