NEXØ - REMA 1000 ønsker at etablere en dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter ved Søbækken i Nexøs sydlige udkant.

REMA 1000 har siden 2011 ønsket at placere en dagligvarebutik ved Søbækken. Med den tidligere planlov var det umuligt for kommunen at foretage den ønskede ændring af kommuneplanen og tilvejebringe en lokalplan for en ny butik ved Søbækken.

REMA 1000 er derfor hidtil blevet stillet i udsigt at finde en placering i Nexø, som ikke strider mod planlovens krav om at planlægning for butikker som udgangspunkt kun må ske i bymidterne. Lovens hensigt er at sikre sammenhængende og levende bymidter.

Muligheden for at etablere en dagligvarebutik i Nexø bymidte er løbende blevet afvist af REMA 1000. I stedet er mulighederne blevet udnyttet af Dagli’Brugsen Gudhjem, Svaneke & Omegns Brugsforening og Snogebæk & Omegns Brugsforening som i 2013 fællesskab etablerede en lokalt ejet FAKTA-butik inden for Nexø bymidte i dele af Inhouse.

På tilsvarende vis etablerede LIDL i 2015 en dagligvarebutik i Nexø i overensstemmelse med planloven ved at opkøbe et par ejendomme i bymidten ved busstationen, og her opføre en ny butik.

Planloven blev moderniseret i 2017, hvor bestemmelser om planlægning for butikker blev justeret. Lovændringen har nu foranlediget REMA 1000 til at genfremsætte ønske om at etablere en dagligvarebutik ved Søbækken.

BRK: Næppe lovligt
Det er administrationens vurdering, at den foreslåede udvidelse af Nexø bymidte mod syd, herunder ønsket om at etablere en REMA 1000 butik ved Søbækken, strider mod princippet om at bymidter skal udvides indefra og ud. Hensigten med dette princip er sikre levende bymidter med korte afstande mellem butikker, cafeer, kulturtilbud og andre publikumsorienterede attraktioner, således at der skabes synenergi i bymidten til gavn for livet og mangfoldigheden i bymidten.

Det er endvidere administrationens vurdering, at en udvidelse af Nexø bymidte mod syd over en længere strækning ud til Søbækken kolliderer med de igangværende initiativer og ønsker om at få mere liv på de centrale dele af Nexø Havn og Nexø Mole, der finder sted under projektet Områdefornyelse Nexø. I en senere fase i Nexø Mole-områdefornyelsen kan det overvejes at inddrage dette nordlige område i Nexø bymidte.

Hvorvidt en langstrakt udvidelse af Nexø bymidte til Søbækken vil være lovlig, vil i princippet først kunne blive endeligt afklaret, hvis planlægningen besluttes politisk, og at afgørelsen herefter bliver påklaget til Planklagenævnet.

Administrationen kan oplyse, at en tidligere afgørelse fra Bornholms Regionskommune om tilladelse til en REMA 1000 ved Søbækken blev påklaget og kendt ugyldig af Natur- og Miljøklagenævnet.


FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2020 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


PÅ FORSIDEN LIGE NU