Anbefaler stram økonomisk politik i kommunen
Arkivfoto

Anbefaler stram økonomisk politik i kommunen

AF BJARNE HANSEN / Onsdag 1-12-21 - 12:00

BORNHOLM – Bornholms Regionskommune står over for så store økonomiske udfordringer, at kommunens administration anbefaler at politikerne sætter nye og strammere mål for den økonomiske politik.


Blandt andet anbefales det, at driften skal udvise et overskud på minimum 80 millioner kroner, hvor dette mål tidligere var sat til minimum 50 mio. kr.

Baggrunden for at hæve målsætningen på dette område hænger sammen med, at det i udgangspunktet er overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed, der skal dække de politiske ambitioner og behov for anlægsinvesteringer, afdrag på gælden eller opbygning af kassebeholdningen.

”Overskuddet på ordinær driftsvirksomhed bør ikke komme under 60 mio. kr., hvis det skal dække de nødvendige vedligeholdelsesudgifter og afdrag på lån”, fremgår det af et notat fra administrationen.


Stort efterslæb
Et andet mål er, at de årlige anlægsinvesteringer skal være minimum 60 mio. kr. Det er dobbelt så meget som hidtil.

Baggrunden er efterslæb på vedligeholdelse af de kommunale bygninger og anlæg, behov for nye bygninger som følge af den demografiske udvikling, for eksempel daginstitutioner og plejecentre, samt behov for at investere i boligudviklingen på Bornholm.

Den gennemsnitlige likviditet skal ifølge administrationens anbefaling være minimum 150 mio. kr.

Der findes ikke en præcis definition for, hvor stor en kommunes kassebeholdning bør være. Men kassebeholdningen skal være stor nok til at imødegå en vækst i udgifter, der ikke har været mulige at forudse og stor nok til at håndtere et større forbrug af decentralt opsparede midler.


Større kassebeholdning
Kommunens kassebeholdningen har i en årrække været fastsat til minimum 75 mio. kr.

Siden 2016 har den gennemsnitlige kassebeholdning ligget højere end 200 mio. kr. Den seneste likviditetsopgørelse, som er pr. 30. september 2021, viser en gennemsnitlig kassebeholdning på 354,5 mio. kr. I hele træskolængder er 250 mio. kr. heraf øremærket til centrenes overførsler og anlægsprojekter. Dette er inklusiv 90 mio. kr. til projektet med at samle de administrative medarbejdere, som i budget 2022 blev besluttet skal finansieres delvist af kassebeholdningen.

Målet for kassebeholdningen er fastsat, så det giver kommunalbestyrelsen tid og mulighed for at iværksætte tiltag der sikrer, at kommunens kassebeholdning ikke bliver kritisk lav eller ikke overholder Indenrigsministeriets regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Indenrigsministeriet kontakter kommunen, hvis den gennemsnitlige beholdning kommer under 1.000 kr. pr indbygger.

Da pengene i kassen ikke kan bruges to gange, vil der i likviditetsopgørelserne være fokus på, hvor stor en del af kassebeholdningen, som er frie midler. Det vil sige de er ikke øremærket til projekter eller decentrale overførsler.

”Det betyder, at udover målet om at have minimum 150 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning, skal der i store tal være minimum 75 mio. kr., som er frie midler. Forudsætningen for målet om likviditet er, at der skabes balance i de årlige budgetlægninger”, fremgår det af notatet.


FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2022 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

PÅ FORSIDEN NU