DN: BRKs byggeplan i Rønne Syd er ulovlig
Byggeplanerne i Rønne Syd bør afvente en nærmere undersøgelse af konsekvenserne for dyrelivet i området, mener DN Bornholm. Arkivfoto: Bjarne Hansen

DN: BRKs byggeplan i Rønne Syd er ulovlig

AF BJARNE HANSEN / Mandag 25-1-21 - 15:57

RØNNE - Bornholms Regionskommunes planer for byggeri i Rønne Syd er ulovlig, mener Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm.


Skal beskyttes
Kommunen har udarbejdet en plan for “Grøn struktur i Rønne Syd”, men den strider mod lovpligtige beskyttelseshensyn til flagermus og markfirben, mener Anna Sofie Poulsen, formand for DN Bornholm.

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde 28. januar tage stilling til en plan for nogle naturområder omkring de arealer, der ønskes bebygget i Rønne Syd.

Ifølge DN Bornholms opfattelse kan en maskinel oprensning af den grøft, der støder op mod de eksisterende parcelhuse i løkkekvarteret, ikke finde sted uden at ødelægge markfirbenenes levesteder. Det er her de fleste markfirben bor.


Flagermus
Naturfredningsforeningen gør samtidig gældende, at de gamle popler, der er udset til fældning, er gamle hule træer.

- Ifølge flagermuskyndige anvendes de med stor sandsynlighed af flagermus. Det bør afklares om træerne anvendes som overvintringssted, eller som yngle- og rastepladser om sommeren, mener Anna Sofie Poulsen.


Nye områder til markfirben
Anna Sofie Poulsen gør ligeledes gældende, at arealerne, hvor markfirbenene i dag lever og søger føde, reduceres og opsplittes, og markfirbenene henvises til nye områder.

- Vi vil opfordre kommunalbestyrelsen til at vente med at vedtage et oplæg til grøn struktur, indtil det er afklaret, hvor i området der er markfirben, og om poplerne er opholds- og rastested for flagermus. Den afklaring kan først ske i sommer, betoner Anna Sofie Poulsen.


Ikke tilstrækkelig
DN Bornholm mener, at kommunen med den grønne struktur er inde på gode tanker om at sikre levesteder for disse beskyttede arter, på trods af byggeønsker.

- Denne beskyttelse skal dog være reel og tilstrækkelig, ellers bliver der tale om “grønvaskning”, mener Anna Sofie Poulsen, DN Bornholm.

FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: .

© Copyright 2021 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

PÅ FORSIDEN NU