BORNHOLM - Bornholms mange private brønde og boringer er ikke længere omfattet af det kommunale tilsyn.

Efter gældende lovgivning er det nu ejers eget valg, om der skal foretages kontrol med drikkevandet, oplyser Bornholms Regionskommune.

Der er heller ingen formelle krav til drikkevandets kvalitet. Kommunen kan dog stadig reagere, hvis der er tale om åbenlys sundhedsfare.

Grundvandet på Bornholm er af god kvalitet, men brønde er ret sårbare og kan blive forurenet af smådyr og overfladevand. Dette kan medføre kronisk dårlig mave og andre ubehageligheder.

Såvel sundhedsmyndighederne som kommunen anbefaler derfor, at der stadig foretages en drikkevandskontrol med højst fem års mellemrum, og at der reageres på overskridelser.

Faste beboere rammes sjældent, idet man opnår modstandsdygtighed over for de lokale bakterier, men nye beboere er udsat.

Værdifuldt bidrag
Bornholms Regionskommune anser private indvindingsanlæg som et værdifuldt bidrag til vandforsyningen på Bornholm, hvor det klipperige terræn gør det kostbart og vanskeligt at etablere vandledninger overalt. Kommunen vil derfor fortsat være til rådighed til vurdering af vandprøver og med vejledning i forbindelse med dårlig vandkvalitet.

Lempelserne af lovgivningen gælder kun, når ejer selv er brugeren af vandet, og der kun forsynes én husstand.

Er der flere husstande tilsluttet samme brønd eller boring, skal der foretages en såkaldt forenklet kontrol hvert femte år.

Erhvervsvirksomheder med egen vandforsyning er omfattet af samme lovgivning som vandværker, hvilket betyder, at der er ret omfattende krav til prøvetagning og vandkvalitet. Loven nævner specifikt fødevarevirksomheder, institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller og forlystelsesetablissementer, men andre typer virksomheder kan være omfattet.

Kommunen oplyser, at lejere i boliger med egen vandforsyning har en særstilling, idet de ifølge Lejeloven har krav på vand af drikkevandskvalitet. Hvis ejeren ikke lever op til denne forpligtelse, kan lejer anmelde sagen til Huslejenævnet.


FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2020 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


PÅ FORSIDEN LIGE NU