Klagenævn har sagt god for omstridt oplagsplads
Det er dette område ved Kanondalen i Rønne, der nu er endeligt godkendt som oplagsplads. Arkivfoto: Bjarne Hansen

Klagenævn har sagt god for omstridt oplagsplads

AF BJARNE HANSEN / Torsdag 7-1-21 - 10:27

RØNNE - Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en klage om Rønne Havns oplagsplads ved Kanondalen og Galløkken i Rønne.


Stadfæstet
Klagenævnet har stadfæstet Bornholms Regionskommunes dispensation til etablering af oplagspladsen, selvom den ligger inden for den linje, som skal beskytte fortidsminder i området.

Klagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klagenævnet gør opmærksom på, at en eventuel civil retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden seks måneder.


Negativ påvirkning
Det var Kanondalens Støtteforening, der havde klaget, fordi oplagspladsen ifølge foreningen vil have en negativ påvirkning på indsynet til og udsynet fra fortidsmindet, der er en fredet skanse.

Bornholms Regionskommune har i sin dispensation lagt vægt på, at arealets anvendelse som oplagsplads er af væsentlig betydning for det bornholmske samfund, hvilket forstærkes af, at Bornholm er udpeget som energiø, og at der ikke findes alternative placeringer.


Tidligere losseplads
Ifølge kommunen vil oplagspladsen ikke skade det kulturhistoriske landskab.

Kommunen anfører, at arealet tidligere har været en losseplads.

Herudover har kommunen vurderet, at havnens aktivitet i området ikke vil beskadige plantearter eller forstyrre yngle- og rasteområder for dyrearter.


Mange protester
Arealet mellem kystskrænten og Rønne Havn skal i henhold til lokalplanen fungere som en støjbufferzone mellem havnen og Rønne Vandrerhjem, de nærliggende boliger ved Søndre Alle samt de rekreative arealer på Galløkken.

Kommunen modtog 323 underskrifter, hvor det blev tilkendegivet, at man ikke ønskede, at Rønne Havn A/S skal have permanent råde- og brugsret over det grønne område ved Kanondalen.

Desuden protesterede Rønne Byforening over at miste området som offentligt tilgængeligt, både på grund af bufferfunktionen for støj, men også da pladsen anvendes til begivenheder som cirkus og sankthansbål.FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: .

© Copyright 2021 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

PÅ FORSIDEN NU