NEXØ - En gruppe læger under uddannelse til praktiserende læger på Bornholm, har vist interesse for at etablere sig som alment praktiserende læger i Nexø.

De har rettet henvendelse til kommunen, med henblik på et muligt samarbejde om en ansøgning til Sundheds-og Ældreministeriet, om puljemidler til etablering af et moderne sundhedshus i Nexø.

På finansloven 2017 blev der afsat 800 mio. kr. til en pulje til læge- og sundhedshuse.

Formålet med etablering af læge- og sundhedshuse er at understøtte en modernisering af organisering af almenpraksis, og styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen. Etablering af større og moderne lægepraksis, kan medvirke til at fremme rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis og dermed sikre bedre lægedækning.

Der mangler læger
Bornholm er generelt udfordret i forhold til rekruttering af læger i almen praksis, samtidig med at der er en række læger, der forventes at gå på pension indenfor en kortere årrække.

Problemer med lægemangel på Bornholm var også baggrunden for etablering af praksisklinikken på Bornholms Hospital i 2016.

Løsning fundet i Rønne
Kommunen har tidligere i 2018 været i dialog med en gruppe læger fra Rønne Lægehus om en mulig puljeansøgning. Rønne lægehus ønskede, at kommunen ansøgte om puljemidler til køb af lægehusets eksisterende bygninger på markedsmæssige vilkår og samtidig udvide lægehuset med en tilbygning.

Social- og Sundhedsudvalget ønskede på daværende tidspunkt, ikke at gå ind i et nærmere samarbejde om en puljeansøgning. Rønne Lægehus har efterfølgende fundet en løsning, der forventes at lette generationsskiftet/rekruttering til lægehuset. Også lægehusene i Aakirkeby, Allinge og Klemensker har eller forventer snarest at have alle lægekapaciteter besatte.

De to klinikker i Nexø, der begge har to lægekapaciteter, er derimod udfordret, idet begge klinikker har en ledig kapacitet. To af fire kapaciteter i dette område er således ubesatte. Det er derfor vigtigt at understøtte interessen for at nedsættes sig som læge i Nexø med etablering af et moderne sundhedshus - hvor lægerne ikke binder sig i den faste bygningsmasse.

Kommunal sygeplejeklinik
Et sundhedshus i Nexø vil som udgangspunkt skulle rumme fire lægekapaciteter, en kommunal sygeplejeklinik og evt. lokaler til patientundervisning. Der er også stor interesse i at kunne tiltrække andre faggrupper for eksempel tandlæger, fysioterapeuter, psykologer mv. Et moderne sundhedshus kan skabe rammerne for at udvikle nye samarbejdsformer, der kan understøtte udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Der er som udgangspunkt ikke kommunale lokaler til rådighed i Nexø, der er store nok til at rumme et sundhedshus, hvorfor nybyggeri er en nødvendighed.

På nuværende tidspunkt anses det for sandsynligt, at kommunal medfinansiering kan udgøres af en byggegrund samt interesse- og projekttimer for kommunale medarbejdere.


FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2020 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


PÅ FORSIDEN LIGE NU