AAKIRKEBY - Naturstyrelsen udbyder et ca. 4,2 ha stort område med naturgræs i Jagtkæret i Almindingen til afgræsning med robuste kvægracer, som samtidig ikke skræmmer publikum.


Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer, at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne, oplyser Naturstyrelsen.

Kravet er, at der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for særligt insekter, fugle og padder. Der accepteres dog supplerende græsning med andre dyrearter efter nærmere aftale med Naturstyrelsem.

Offentligheden har fri adgang til at færdes på alle arealerne, hvorfor opsøgende eller nervøse dyr ikke må udsættes på arealerne.

Arealet består af eng, mose, skovbryn og vandhuller, og kontrakten løber i fem år fra 1. september. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere fem år efter nærmere aftale.


FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.

© Copyright 2020 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


PÅ FORSIDEN LIGE NU